Nieuwsbrief juni-juli

Beste Leden, In deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen over een aantal wijzigingen binnen onze judo vereniging. Bestuurswissel Op de ledenvergadering van 1 juni hebben Annemarie Leemans (ad interim voorzitter en secretaris), Antoinette Bergwerf (penningmeester) en Michel Admiraal (ledenadministratie) gezamenlijk hun functie neergelegd. Het vorige bestuur wordt opgevolgd door Johan Keimpema (voorzitter), […]