Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Huishoudelijk Reglement

van Judovereniging Kai.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering 21 februari 2014

Beleidsplan

In dit document hebben als bestuur van Judovereniging Kai vastgelegd welke doelstellingen wij als Judovereniging Kai hebben en ons stellen. Dit beleidsplan vormt de richtlijn van het beleid van de vereniging waarmee we onze huidige sterke punten en toekomstige doelen zoveel mogelijk willen verankeren in een concreet en praktisch uitvoerbaar beleid.

Dit plan is voortgekomen uit discussies in het bestuur, onder de leraren en in de Algemene Ledenvergadering. Gezamenlijk zijn we akkoord gegaan met het voorliggende beleidsplan.

Protocol ter voorkoming van pesten (Pestprotocol)

In dit document hebben wij als Judovereniging KAI vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Opgesteld te Vlaardingen op 1 november 2017

 

Het bestuur

Protocol tegen seksuele intimidatie

In dit document hebben wij als bestuur van Judoverenging KAI vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Opgesteld te Vlaardingen op 1 november 2017

 

Het bestuur

Menu