Beenworpen

O-soto-gari

Grote buitenwaartse beenhaak

De O-soto-gari is een beenworp waarbij het been van de tegenstander met de kuit tegen de kuit wordt weggemaaid en de tegenstander met een armbeweging ten val wordt gebracht.

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori (de werper) trekt uke (de valler) naast zich of stapt naast uke.
 2. Tori doet zijn haakbeen (het been direct naast uke) naar voren.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori trekt uke naar zich toe tot de heupen tegen elkaar aan komen en uke op één been komt te staan (het been direct naast tori).
 2. Tori haakt uke met zijn been en zwaait zijn been naar achteren.
Worp (kake)
 1. Tori maait met zijn been naar achteren waardoor het been van uke in de lucht komt.
 2. Tori trekt uke naar beneden.
 3. Tori houdt uke goed vast  aan de mouw.

De-ashi-barai

Voetveeg

De De-ashi-barai is een beenworp waarbij de voet van de tegenstander met de voet wordt weggeveegd en de tegenstander met een armbeweging ten val wordt gebracht.

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori (de werper) loopt naar voren en dwingt uke (de valler) naar achter te lopen.
 2. Tori maakt een tussenpas zodat hij wisselt van standbeen.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori trekt de arm van uke aan de kant van de veegactie tussen beide langs.
 2. Tegelijkertijd veegt tori de voorste voet van uke van buiten naar binnen weg.
Worp (kake)
 1. Zodra ukes been is weggeveegd trekt tori uke recht naar beneden.
 2. Tori houdt uke goed vast aan de mouw.

Hiza-guruma

Kniewiel

De Hiza-guruma is een beenworp waarbij de knie van de tegenstander met de voet op het standbeen wordt tegengehouden en de tegenstander met een trekbeweging over dat standbeen wordt getrokken.

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori (de werper) loopt naar achteren en dwingt uke (de valler) naar voren te lopen.
 2. Tori stapt opzij waardoor hij zich niet meer op het pad van uke bevindt.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori zet zijn voet op de knie van uke. Tegelijkertijd trekt tori uke voorwaarts over zijn uitgestoken been heen.
 2. Tori houdt zijn evenwicht naar voren en gaat niet naar achteren hangen.
Worp (kake)
 1. Zodra uke over het been van tori heen valt verandert tori zijn voorwaartse trekbeweging in een neerwaartse.
 2. Tori houdt uke goed vast aan de mouw en zet zijn voeten weer stevig op de grond.

Okuri-ashi-barai

Dubbele voetveeg

De Okuri-ashi-barai is een beenworp waarbij beide voeten van de tegenstander met de voet wordt weggeveegd en de tegenstander met een armbeweging ten val wordt gebracht.

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori (de werper) loopt zijwaarts en dwingt uke (de valler) met hem mee te lopen.
 2. Tori maakt de ruimte tussen hem en uke kleiner.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori duwt de elleboog van uke in de richting van de loopbeweging in de zij.
 2. Tegerlijkertijd veegt tori beide voeten van uke weg in de richting van de loopbeweging.
Worp (kake)
 1. Zodra ukes benen zijn weggeveegd trekt tori uke naar beneden.
 2. Tori houdt uke goed vast aan de mouw.

O-uchi-gari

Grote binnenwaartse beenhaak

De O-uchi-gari is een beenworp waarbij het been van de tegenstander met tussen de benen door wordt weggehaakt en de tegenstander met een armbeweging ten val wordt gebracht.

Variant 1 (vanaf groene band)

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori zorgt ervoor dat uke met zijn benen wijd gaat staan.
 2. Tori stapt richting uke en plaatst zijn haakbeen tussen de benen van uke in.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori sluit zijn andere been aan bij het haakbeen en haakt uke met een achterwaartse haakbeweging.
 2. Tegerlijkertijd zet tori zijn gewicht tegen uke aan en kijkt over de schouder van uke heen aan de kant van haakactie..
Worp (kake)
 1. Tori duwt uke recht met de rug op de mat.
 2. Tori valt eventueel tussen de benen van uke in.

Variant 2 (vanaf blauwe band)

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori zorgt ervoor dat uke met zijn benen wijd gaat staan.
 2. Tori trekt uke naar zich toe en plaatst zijn haakbeen tussen de benen van uke in.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori verlengt de pas van uke door het been van uke door te vegen met een achterwaartse veegbeweging.
 2. Tegerlijkertijd trekt tori uke door in de verlengde pas.
Worp (kake)
 1. Tori trekt uke verder door tot uke achter de rug van tori ten valt komt.

Ko-uchi-gari

Kleine binnenwaartse beenhaak

De Ko-uchi-gari is een beenworp waarbij het been van de tegenstander met tussen de benen door wordt weggehaakt en de tegenstander met een armbeweging ten val wordt gebracht.

Voorbereiding (kuzushi)
 1. Tori zorgt ervoor dat uke met zijn benen wijd gaat staan.
 2. Tori stapt richting uke en plaatst zijn haakbeen tussen de benen van uke in.
Positionering (tsukuri)
 1. Tori sluit zijn andere been aan bij het haakbeen en haakt uke met een voorwaartse haakbeweging.
 2. Tegerlijkertijd zet tori zijn gewicht tegen uke aan en kijkt over de schouder van uke heen aan de kant van haakactie..
Worp (kake)
 1. Tori duwt uke recht met de rug op de mat.
 2. Tori valt eventueel tussen de benen van uke in.
Valbreken
Heupworpen
Menu