Onze Tarieven

We willen graag dat iedereen kan judoën. Daarom houden we onze tarieven zo laag mogelijk. U kunt al judoën v.a. €12,50 per maand. U krijgt de eerste 3 lessen van ons, dit zijn uw proeflessen en u hoeft hiervoor geen lidmaatschap af te sluiten. Wilt u een keer meedoen met de les? Vraag dan een proefles aan.

Contributie

Contributie voor peuterjudo  €15,- per maand
Contributie voor juniorleden (t/m 12 jr, judo onbeperkt)  €20,- per maand
Contributie voor jeugdleden (t/m 18 jr. judo onbeperkt)  €22,50 per maand
Contributie voor seniorleden (18+)  €25,- per maand

Judovereniging Kai werkt met automatische incasso’s. Dat werkt simpel en direct. U machtigt judovereniging Kai om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. Ons incassant ID is: NL35ZZZ244828710000
met de vermelding: maandelijkse contributie Judo-vereniging KAI. Het bedrag wordt in de eerste week van elke maand afgeschreven.

Bent u al lid en wilt u een incassomachtiging afgeven? Klik hier voor het machtigingsformulier.

JBN

Judovereniging Kai is aangesloten bij de Judo Bond Nederland als een “De Club Centraal” vereniging. Bij het aanmelden bij Judovereniging Kai, melden we u als service gelijk aan bij de Judobond Nederland en krijgt u daarmee gelijk alle voordelen van het lid zijn van de JBN.  Een lidmaatschap bij de Judo Bond Nederland is verplicht en niet inbegrepen bij de contributie. Je gaat hiermee een apart lidmaatschap bij de JBN, met zijn eigen voorwaarden.

Van de judobond krijgt u dus een aparte factuur. U dient dit dus niet naar ons over de maken. Let op! De judobond rekent het eerste jaar administratiekosten.

Meer informatie over het lidmaatschap van de JBN vind u op http://www.jbn.nl/

Opzeggen lidmaatschap

Uiteraard vinden we het jammer dat u uw lidmaatschap bij ons wilt opzeggen. Graag horen wij de reden dat u geen lid meer wilt zijn bij uw uitschrijving. U kunt hiervoor een mail sturen naar ledenadministratie@kaijudo.nl vermeld hier de naam of namen van de personen die ingeschreven staan in de ledenadministratie. Wij nemen één kalendermaand opzegtermijn in acht, houd hier rekening mee. Wij geven uw opzegging ook door aan de JBN waardoor u deze niet apart hoeft op te zeggen.